Ոչ Մի Բժ Իշկ Այս Մասին Չի Ասի. Բն Ական Մթերք, Որոնք Դե Ղերից Լավ Են Մաքրում Օր Գանիզմը…

Բազուկը № 1 միջոցն է օր գանիզմը մաքրելու համար։ Դրա մեջ պարունակվում է պ ղինձ, ցել յուլոզա, ֆոս ֆոր և մի շարք թթո ւներ, որոնք ոչնչացնում են աղի ներում վնա սակար բակ տերիաները։

Բացի այդ, բա զուկի մեջ կա բե տաին, նյ ութ, որն օգնում է լյ արդից դուրս բերել տոքս ինները։ Բազուկը նաև հիանալի երիտասարդացնող միջոց է։ Օգտագործեք բազուկը ցանկացած վիճակում․ թարմ, եփած կամ խմեք հյութը։

Կաղամբ: Սպիտակ կաղամբի մեջ պարունակվող օրգ անիկ թ թուները բարենպաստ են ազդում մար սողության վրա։ Այս մթերքի կանոնավոր օգտագործումը նպաստում է օր գանիզմից ծանր մետաղների դուրս բերմանը։ Կաղամբը կարող եք ուտել և թարմ, և թթու վիճակում, նաև կարող եք քամել հյութը։

Սոխ: Սոխը գրեթե բոլոր տեսակի սն կերի ու բակտերիաների գլխավոր թշ նամին է։ Այն շատ արագ դուրս կբերի օր գանիզմից բոլոր վն ասակար նյ ութերը, կլավացնի ախո րժակն ու մա րսողությունը։

Ավոկադո Էկզոտիկ ու համեղ ավոկադոն կօգնի մաքրել օր գանիզմը։ Ցա վոք, շատերը նույնիսկ չգիտեն այս մրգի հրաշալի հատկությունների մասին։

Այն ար յունը հագեցնում է թ թվածնով և նվազեցնում խոլ եստերինի մակարդակը։ Խնձոր: Խնձորը շատերի կողմից ամենասիրված մրգի տեսակն է՝ մատչելի, համեղ ու օգ տակար։

Խնձորը օր գանիզմից բոլոր շլ ակներն ու տո քսինները դուրս բերող լավագույն միջ ոցներից մեկն է։ Այս միրգը լավացնում է ախորժակը, բուժում փո րկապու թյունը, ոչնչացնում է դի զենտ երիայի, գրի պի և մի շարք հիվ անդութ յունների հարուցիչները։

(Visited 44 times, 1 visits today)

sirartsir

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх